Manglebjergvængets Kolonihaver

Næstved

Historien om Manglebjergvængets Kolonihaver


I 1976 fik Næstved Kommune den ide, af mange af de mennesker, der boede i lejligheder måske savnede en have at gå og arbejde i . Derfor udstykkede kommunen i alt 333 jordstykke til formålet, fordelt seks forskellige steder i Næstved.


Et af disse udstykninger var Manglebjergvængets lysthaver, som kom til at ligge i den sydlige ende af Næstved bag ved Dyssegården.


Her kunne man for 100 kr. om året leje et lille stykke jord af Næstved kommune til at høste grønsager i.


Kontrakten med Næstved kommune løb kun et år ad gangen og der måtte ikke bygges huse på haveloddet, dog måtte der sættes et drivhus op.


Den 10 april 1984 vedtog byrådet på et møde at "Manglebjergvængets lysthaver " fik status som kolonihaver, efter ansøgning fra haveforeningen.


Dette bevirkede at nu måtte der bygges huse på havelodderne, svarende til 10 % af drundarealet, dog maximalt 30 kvardratmeter og det blev lovligt at overnatte i sommerhalvåret.


Efter nu at have fået status som kolonihaver blev man på en generalforsamling enige om at låne 100.000 kroner til at bygge et fælleshus og etablere kloarker til fælleshuset.

På samme generalforsamling ændrede haveforeningen navn til "Manglebjergvængets Kolonihaver".Haveejerne gik så selv i gang med at bygge et fælleshus.


             


                     I dag ligger der en stor flot koloni, der er i alt 139 havelodder og der er huse på næsten alle lodder..