Manglebjergvængets Kolonihaver

Næstved

Kontakt
Formand : Pia Rasmussen                     40117591   pyr@stofanet.dk


Kasser:    Stefan Wolffbrandt                 41104899


Udlejning af fælleshus: Lilian Kjær         61374811


Formand for festudvalget:  Michael Petersen   20851779