Manglebjergvængets Kolonihaver

Næstved


Kommende arrangementer og sidste nyt

Så er den ordninære generalforsamling i Manglebjergvængets kolonihaver vel overstået.

Referat af generalforsamlingen er opsat i udhængsskabene.


Vedtægtsændringer er godkendt af kommunen.

Vil træde ikraft 1. oktober 2020


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 3. juli 2020